Uprzejmie informujemy, iż strona jest w trakcie aktualizacji związanej ze zmianą obowiązujących przepisów.

PRZYKŁADOWE RODZAJE CERTYFIKATÓW

Certyfikat zgodności GOST-R - potwierdza jakość wyrobu i zgodność z normami i wymogami Federacji Rosyjskiej.
Świadectwo Państwowej Rejestracji  - dokument jest ważny na terenie całej unii celnej (Rosja, Białoruś i Kazachstan) i jest wymagany tylko dla ściśle określonych wyrobów. Świadectwo Rejestracji jest bezterminowe.
Certyfikat zgodności TR - to dokument potwierdzający zgodność produktów z technicznym regulaminem, potwierdzającym zgodność produktu z obowiązującymi normami technicznymi.
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego - jest integralną częścią certyfikacji zgodności GOST-R. Certyfikat potwierdza zgodność produktów z wymogami bezpieczeństwa pożarowego.
Zezwolenie Gosstroj FR - potwierdza, że wyroby i urządzenia odpowiadają rosyjskim normom budowlanym.
Zezwolenie ROSTECHNADZOR - licencja rosyjskiego urzędu dozoru technicznego
W przypadku jeśli produkt nie podlega obowiązkowej certyfikacji, a chce się uniknąć problemów na granicy warto uzyskać zaświadczenie o niepodleganiu obowiązkowej certyfikacji , tak zwane „otkaznoje pismo” - dokument Informujący urzędników celnych, iż eksportowany do Rosji dany towar nie podlega obowiązkowej certyfikacji GOST.